O projektu

Západočeská univerzita v Plzni ve dnech 22. a 23. září 2006 připravila rozsáhlou prezentaci v rámci akce Věda a technika v ulicích Plzně. Na této ojedinělé akci, která ve městě neměla zatím obdoby, se představila nejen vědecká a pedagogická pracoviště Západočeské univerzity, ale i spousta jejích partnerů. Leták zde.

Program pro školy a širokou veřejnost s názvem "NEdotýkejte se, prosím" (leták zde) probíhal na mnoha místech Plzně: v budově Západočeské univerzity v Jungmannově ulici, v Měšťanské besedě a v Kopeckého a Šafaříkových sadech.

Bohatého a pestrého programu, na jehož přípravě se podílely více než dvě stovky nadšených dobrovolníků, se během dvou dnů zúčastnilo více než 10 000 dětí, studentů, učitelů, rodičů, babiček, dědečků a dalších zájemců o vědu a techniku nejen z Plzeňského kraje.

» A co vše jste mohli v roce 2006 zhlédnout?

Přestože jsme v sobotu 23. 9. večer zabalili stánky, odvezli exponáty zpět do škol, laboratoří či kluboven, uklidili po sobě a unavení padli do postelí, akce měla ještě pokračování. Tím byla cesta do zahraničního interaktivního centra pro vítěze dětské soutěže.

» Návštěva muzea ARS Electronica Linz v Rakousku.
co se děje na ulici
co se děje na ulici
co se děje na ulici