Dny vědy
a techniky

8.-12. září 2015

Dny vědy a techniky jsou tradiční interaktivní výstava, kterou letos již podesáté pořádá Západočeská univerzita v Plzni spolu se statutárním městem Plzní a za vydatné podpory Plzeňského kraje. Tento festival vědy se stal během devíti minulých ročníků již tradiční akcí spojenou s prvním podzimním měsícem, bez níž si lze plzeňské září představit jen stěží. Stejně jako tomu bylo v minulých letech, věda a technika se promíchá v prostorách ZČU a ulicích města s běžným životem. Po dobu pěti dnů se budete setkávat s experimenty běžného života, i s pokusy, které jinde jen tak neuvidíte.

Kosterně - svalový model lidského těla

Víte, kolik má člověk v těle kostí nebo jak vypadá kost uvnitř? A proč se někomu kosti lámou snadněji, než ostatním? To Vám společně s naším kostrounem Hubertem ukážeme na kosterně-svalovém počítačovém modelu lidského těla.

V rámci uzavřené expozice seznámíme návštěvníky s reálným i digitálním modelem lidské kostry, ukážeme si, jak takový model vzniká a k čemu je možné ho využít. Podíváme se na to, jak v lidském těle fungují svaly a malí i velcí budou mít možnost dozvědět se, co je to osteoporóza a jak dnes věda umí pomoci v její prevenci. Pro malé šikuly bude připraven i tvořivý koutek nebo elektronické kosterní 3D omalovánky.

Pořadatel

Katedra informatiky a výpočetní techniky, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Technická 8

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Laboratoř obnovitelných zdrojů energie

Návštěvníci se mohou seznámit s jednotlivými druhy obnovitelných zdrojů energie. Uvidí prakticky provozovaný hybridní solární systém skládající se z různých druhů fotovoltaických článků a termických kolektorů a spolupracující s větrnou elektrárnou a tepelným čerpadlem. Dále se seznámí s možnostmi měření, navrhování a diagnostiky obnovitelných zdrojů energie. Součástí expozice je dále demonstrační peltonova turbína a solární vařič.

Pořadatel

Katedra elektroenergetiky a ekologie, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Univerzitní 22 a 26

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Laboratoř vysokého napětí

Návštěvníci se mohou seznámit s různými druhy vysokonapěťových zařízení. Uvidí demonstraci různých typů vysokonapěťových výbojů. Dále se seznámí s aspekty elektromagnetické kompatibility.

Pořadatel

Katedra elektroenergetiky a ekologie, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Univerzitní 22 a 26

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Od virtuální formule až k reálné

Přijďte se podívat na Fakultu strojní a její nové pracoviště Regionální technologický institut a poznejte, jak při spolupráci studentů a zaměstnanců vzniká unikátní závodní stroj FORMULA SAE. Lidé z Fakulty strojní a jejího výzkumného centra RTI Vám předvedou jednotlivé kroky, které vedou od virtuální formule až k reálné.

Každý zná Formuli 1. Jedná se o velice drahé a výkonné vozy s tou nejšpičkovější technikou za mnoho stovek milionů korun. Tyto vozy navrhují technici. Aby formule fungovala správně jako celek, je třeba mít ty nejlepší odborníky na její jednotlivé části. Je nutné vědět, jak musí být formule velká, aby se do ní závodník vešel a mohl jí dobře ovládat. Závodník musí být také v bezpečí, pokud havaruje. Celou formuli je pak nutné za pomoci moderních technologií vyrobit a z jejích jednotlivých částí ji nakonec sestavit. Stejné je to i u projektu studentské FORMULA SAE, kterou staví studenti a zaměstnanci Fakulty strojní.

Pořadatel

Fakulta strojní a Regionální technologický institut, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Univerzitní 22 a 26

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Práce studentů - elektroniků

Ukázka praktických výsledků studentů - řízení robotů, různé zobrazovače a mechanismy.

Během studia elektroniky naši studenti vytváří řadu zajímavých projektů, některé bychom chtěli ukázat a představit - např.:

 • řízení kolových i pásových vozidel
 • jednoduché roboty pro sledování čáry
 • přenos telemetrie z vozidel
 • ovládání modelů železnic
 • různé typy hodin

A o tom všem si můžeme s návštěvníky povídat.

Pořadatel

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Univerzitní 22 a 26

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Vlaky v „zahradní“ velikosti řízené počítačem

Model železnice v měřítku 1:22,5 (velikost G), 3 nádraží, 2 vlaky - to vše řízené bezdrátově z PC.

Provoz vlaků řídí aplikace na PC s dotykovým displejem. Komunikace je bezdrátová, zasílají se povely vlakům a řídícím modulům nádraží (výhybky + návěstidla). Lokomotivy zpětně hlásí „stav“, především polohu v kolejišti, kterou získají z aktivních majáčků v kolejích. Program v PC pak řídí provoz tak, aby se vlaky nesrazily a dojely do požadovaného místa.

Pořadatel

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Univerzitní 22 a 26

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Vzducholoď s telemetrií

Omlouváme se Vám, tato expozice byla z technických důvodů zrušena.

Létáme s héliem plněnou vzducholodí (délka 6m) vybavenou řadou senzorů, takže bezdrátově posílá řadu telemetrických údajů.

Vzducholoď je primárně ovládána modelářskou vysílačkou. Měří řadu dat a posílá je bezdrátově na pozemní stanici - elektrické parametry napájení, motorů, výška, teplota, poloha v prostoru a zrychlení pohybu. Prostor létání je v areálu ZČU na Borech nebo v tělocvičně pokud nebude vhodné počasí.

Pořadatel

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Univerzitní 22 a 26

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Aktivní mozek

Mozek. I když tvoří jen 2 % z váhy těla, je mnohem složitější, než ty nejvýkonnější počítače na světě. Dosahuje téměř 3 584 terabajtů operační paměti a 38 000 trilionů operací za sekundu při příkonu asi 12 wattů. To superpočítače „žerou“ tisíckrát víc. Ukážeme si, jak lze mozkovou aktivitu měřit a co lze v naměřených signálech vidět. Provedeme stimulaci osob, abychom evokovali odpovídající mozkovou odezvu. Máte rádi kouzla? Skrze techniku zkusíme na dobrovolníkovi z vašich řad jednoduchý experiment. Z měřených mozkových vln se pokusíme uhodnout myšlené číslo a taky změřit reakční dobu. Expozice Aktivní mozek vám dá tolik informací, které budete schopni vstřebat.
V rámci expozice vás stručně seznámíme s tím, jak pracuje váš mozek a jak reaguje na některé podněty. Ukážeme si, jak lze měřit mozkovou aktivitu a co lze v naměřených signálech "vidět". Vysvětlíme si, co jsou tzv. evokované potenciály, jak je lze měřit a jak je lze využít v tzv. systémech rozhraní mozek-počítač (BCI, Brain-computer interface). Se zájemci můžeme provést jednoduchý experiment, ve kterém se pokusíme uhodnout myšlené číslo z naměřených mozkových vln. Zájemci si také mohou vyzkoušet ovládání některých elektronických her a počítačových aplikací mozkovými vlnami a přesvědčit se, „jak silně“ se umí soustředit, popř. meditovat.

Pořadatel

Katedra informatiky a výpočetní techniky, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Technická 8

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Robotics

Chceš jednou konstruovat roboty? Na KrajTECHu poznáš jak!

Střední školy, firmy a volnočasová sdružení představí budoucnost českého technického vzdělání končícím studentům základních škol a jejich rodinám.

Podzimní krajská roadshow se odehraje na půdě univerzit pod záštitou tří ministerstev, ve spolupráci s agenturou CzechInvest a v rámci projektu SP ČR „Rok průmyslu a technického vzdělávání“.

Termín

10.9. od 10.00 do 17.00

Pořadatel

KrajTECH 2015

Místo

Univerzitní knihovna Bory, Univerzitní 18

Vhodné pro

mládež a dospělé

Astronomie a kosmonautika pro každého

Hvězdárna a planetárium Plzeň, podobně jako v minulých letech bude mít na svém stanovišti opět několik atrakcí. Součástí venkovní expozice zůstávají astronomické dalekohledy pro pozorování aktivity Slunce. Tu bude možné sledovat jak ve fotosféře (v podobě slunečních skvrn, fakulových polí), tak i v chromosféře (protuberance, filamenty, erupce). Podmínkou je pouze jasná obloha. Další z dalekohledů bude možné zaměřit i na některý z pozemních cílů. Uvnitř stánku Hvězdárny a planetária Plzeň bude několik menších stanovišť, kde se mohou návštěvníci dozvědět nebo vyzkoušet něco zajímavého. Letošním hlavním tématem expozice H+P Plzeň tentokrát bude měření vzdáleností ve vesmíru. Návštěvník by se po návštěvě měl dozvědět, jak vlastně astronomové měří vzdálenosti ve vesmíru. Na našem stanovišti bude instalováno zařízení, na kterém si bude moci každý z návštěvníků objasnit jednu z metod měření vzdáleností. Součástí nabídky zůstávají tematicky zaměřené stolní hry. Na jednom z připravených astronomicky motivovaných exponátů, určených pro menší děti si zájemci mohou vyzkoušet svoji manuální zručnost. Budou na něm vkládat vybraná vesmírná tělesa do předpřipravené šablony. I druhý z připravovaných exponátů je zaměřen na manuální zručnost a dovednost. Na mechanické stavebnici fiktivního robotického vozítka, která je určena pro technicky zdatnější mládež a dospělé si ji každý bude moci vyzkoušet. Pro nejmenší návštěvníky budou na stanovišti H+P Plzeň již tradičně připraveny omalovánky a vystřihovánky.

Pořadatel

Hvězdárna a planetárium Plzeň

Místo

u Západočeského muzea v Plzni

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Autodráha - člověk proti stroji

Máme postavenou autodráhovou 4-dráhu, jedno autíčko řídí mikropočítač - první kolo si pomalu zapamatuje pořadí zatáček a délku rovinek, v dalších kolech už vhodně přidává a ubírá. Zatáčky zjišťuje akcelerometrem = měří odstředivé zrychlení.

V závodě na 10 kol těžko hledá přemožitele.

Samozřejmě je součástí i časomíra s bránou měřící průjezdy a vizualizace průběhu i výsledků.

Pořadatel

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

děti a mládež

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Ekonomika hýbe světem

Ekonomika hýbe světem a to čím dál více a rychleji. Poznejte významné ekonomické fenomény jako jsou peníze, ekonomická vyspělost a jiné další pomocí interaktivních her - všechno složité se totiž skládá z něčeho jednoduchého.

Pořadatel

Fakulta ekonomická

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Elektrizující 3D prostor

Elektrizující 3D prostor je expozice pro návštěvníky všech věkových kategorií, kde bude možnost si na představených exponátech prohlédnout využití elektrických pohonů v dopravních prostředcích a zároveň prohlédnout možnosti tvorby designových návrhů pro tyto dopravní prostředky. Hlavním exponátem je týmem studentů a pedagogů ze dvou fakult (FDU a FST) Západočeské univerzity vytvořený elektricky poháněný dopravní prostředek „made in ZČU“. Jedná se o plně funkční a pojízdný prototyp elektromobilu s názvem YO!, který je určen pro dvě osoby a je v provedení „kabriolet“, kdy konstrukce a design vnikly právě na zmíněných fakultách. Dále bude prezentována technická možnost ruční tvorby prostorových výrobků z plastu ve zmíněném 3D prostoru a to pouze za použití vlastní fantazie bez jakékoli nutnosti programování technického zařízení (3D tiskárny, CNC stroje apod.).

Pořadatel

Katedra konstruování strojů, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Elektro dílna

Pracujeme s elektřinou, zapojujeme jednoduché elektrické obvody a měříme elektrické veličiny. Žáci se dozvědí, jak se elektrická energie vyrábí a jak se dostane z elektrárny až k spotřebiteli. Připraveny budou různé stavebnice, kde si ti nejmenší sestaví jednoduchý elektrický obvod a ti starší změří a vytisknou voltampérovou charakteristiku diody. Věříte, že i nakresleným elektrickým obvodem může téct elektrický proud? Přijďte a přesvědčte se.

Pořadatel

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

mládež a dospělé

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Energie - součást života

Návštěvníci se mohou seznámit s elektrotepelnými zařízeními a vybranými druhy obnovitelných zdrojů energie. Uvidí demonstrační hybridní solární systém spolupracující s malou větrnou elektrárnou. Dále se seznámí s možnostmi měření, navrhování a diagnostiky obnovitelných zdrojů energie. Součástí expozice je dále demonstrační peltonova turbína a oblíbený solární vařič. Na praktických ukázkách se seznámí s různými principy elektrotepelných procesů.

Pořadatel

Katedra elektroenergetiky a ekologie, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Funkční vynálezy

Jakou rychlostí padá nůž gilotiny? Jak funguje kladka, jednoduchý výtah nebo splachování na záchodě? Dokážeš zvednout pomocí jednoduchého heveru svého kamaráda nebo tatínka? To vše si můžete vyzkoušet v našem stánku, kde vám vysvětlíme různé principy jednoduchým vynálezů lidstva.

Pořadatel

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

děti a mládež

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Fyzika nejen v domácnosti

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak nám fyzika v domácnosti zjednodušuje život. Zjistěte, jaké z fyzikálních zákonitostí nalezneme v kuchyni, obýváku, koupelně či v dětském pokoji. Nebojte se. Ve skutečnosti to je jednoduché a bude vás to bavit.

Pořadatel

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, ZČU

Místo

u Západočeského muzea v Plzni

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Fyzikální kratochvílení

Přijďte si vyzkoušet kreslení pomocí camery obscury i pomocí válcového zrcadla. Čekají na vás papírová kouzla, astronomické hádanky, kuličkové dráhy, renesanční samonosná klenba a spousta dalších her a hrátek.

Pořadatel

Církevní gymnázium Plzeň

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Geomatika všude kolem nás

Návštěvníci v našem stánku uvidí ukázky geodetických měřících přístrojů, zpracování různých druhů měření a tvorby výstupů, jak analogových (mapa, objekt z 3D tiskárny), tak digitálních (virtuální mapy a interaktivní 3D modely). Navíc budou seznámeni i s dalšími aktivitami oddělení geomatiky směrem k veřejnosti a vytvoří si ucelený obrázek o tom, co všechno se pod geomatikou skrývá. A možná si i zahrají o drobnou věcnou cenu.

Pořadatel

Oddělení geomatiky, FAV, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

mládež a dospělé

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Hravá matematika

Matematika nejsou pouze počty, ale matematikům se nikdy nepodaří o tom přesvědčit více než malé množství lidí. Pokud ke slavnému „větší než malé množství“ přidáme také kladné a záporné nuly či měkké a tvrdé jedničky, zjistíme, že ve spojení s malými a velkými nekonečny, mohou být i ony obyčejné počty docela zajímavé. Pojďte s námi odhalit tajemný svět čísel. Budeme si povídat o číslech rozumných, nerozumných i utajených.

Pořadatel

Katedra matematiky, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Kreativní dílna

Tradiční kreativní dílna KMT. Letos se budeme věnovat hlavně práci s drátem, dřevem a papírem. Co si zase děti vyrobí, to si odnesou. V další části dílny si pomocí malých mechanických robotů nakreslí originální obraz, lze kombinovat více barev, naklápěním podložek roboty ovládáte a oni po sobě zanechávají barevnou stopu.

Pořadatel

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Kreativní zóna!

Pátek:

 • Za Český rozhlas bude na místě Klára Nováková z Českého rozhlasu Rádia Junior, od 10 do 14 hodin běží prohlídka studia s volným průvodem. Od 14 do 18 hodin probíhá živé vysílání a Rádia Junior s živými vstupy z akce.
 • Fotostěna s Velkým Ušounem
 • Kreativní dílna Plzně 2015
 • Prezentace programu DEPO2015 a ukázka MAKERSPACE ? 3D tiskárna
 • Odpočinková FATBOY a lehátková zóna

Sobota:

 • Kreativní dílna Plzně 2015
 • Prezentace programu DEPO2015 a ukázka MAKERSPACE ? 3D tiskárna
 • Odpočinková FATBOY a lehátková zóna

Pořadatel

Plzeň 2015

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Kybernetika hrou

V části 3D virtuálního dvojníka budou představeny nové 3D modely, například Mona Lisa, která uváděla VIP večer při zahájení Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Tradičně bude probíhat 3D skenování a tisk modelů hlavy. Představíme nejnovější výtvory účastníků třetího ročníku letního soustředění Campo Arduino 2015.

Uvidíte i robotické modely, které ukazují možnosti využití kybernetiky a robotiky v praktických úlohách.

Pořadatel

Katedra kybernetiky, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

LEGO a „děrné štítky“

Máme připraveného LEGO robota, který jezdí po čáře a zastavuje před překážkami. Plocha je tvořena křižovatkami, návštěvníci musí robotovi předepsat, co má na které křižovatce dělat. Takový jednoduchý „program“ (= sekvence křižovatek) je vytvořen na obdobě děrného štítku (zde jsou ale políčka vybarvena černou fixou). Pak se to předloží čtečce, která tento kód přečte a odešle do robota, který následně podle programu jede.

Pořadatel

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Mozek v ulicích

V rámci expozice vás ukážeme, jak pracuje váš mozek a jak reaguje na některé podněty. Můžete si nechat změřit vaši reakční dobu, popř. si také můžete vyzkoušet ovládání některých elektronických her a počítačových aplikací mozkovými vlnami a přesvědčit se, „jak silně“ se umíte soustředit, popř. meditovat.

Pořadatel

Katedra informatiky a výpočetní techniky, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Nechte děti vybrat, jaký sport je baví

Jak zjistíte, jestli to vašemu dítěti půjde líp s pukem, raketou, nebo jestli ho to třeba náhodou netáhne do vody na kajak? Necháte ho všechno si zkusit. Necháte ho samotné přijít na to, že sport je radost, vyberete, co ho baví. V sobotu 19.9. na Sporťáčku v areálu TJ Lokomotiva.

Pořadatel

Festival Sporťáček

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Od virtuální formule až k reálné

Expozice je koncipována jako soubor exponátů, založených na digitalizaci běžných postupů, které vedou k tvorbě a vizualizaci formule. Návštěvníci budou mít také možnost se seznámit se samotnou formulí a jejím týmem a pomocí virtuální reality se přesunou na závodní okruh, kde si budou moci virtuální formuli prohlédnout. Návštěvníci se také dozví více o pracovištích FST, na kterých studentská FORMULE SAE vznikala, a jejím výzkumném centru RTI.

Pořadatel

Fakulta strojní a Regionální technologický institut, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Příroda v Plzni

Příroda v Plzni představuje formou posterů řasy a sinice Plzně, cévnaté rostliny Plzně, houby a naučné stezky. Dále zde bude instalována mikroskopická laboratoř přibližující řasy a sinice. Na dvou pracovištích budou prezentovány jak rostliny Plzně, tak houby, které zde můžete potkat. Na velkoplošné obrazovce bude prezentováno video o přírodovědecky cenných území Plzně.

Pořadatel

Centrum biologie, geověd a envigogiky

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Rakety na alternativní pohon

Ve stánku Západočeské pobočky České astronomické společnosti si může každý postavit jednoduchou vodní raketu vyrobenou z PET lahve. Poblíž bude instalováno jednoduché vypouštěcí zařízení, ze kterého bude možné postavenou vodní raketu odstartovat. Každou celou hodinu pak bude možné zhlédnout i ukázky startů raket na jiné alternativní pohony (lihové, TPH apod.).

Pořadatel

Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Místo

u Západočeského muzea v Plzni

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Roboti jsou všude

Pro návštěvníky máme připraveno řadu robotických mechanismů, často se jedná o výsledky studentské činnosti:

 • Tank - samostatný, řízen vestavěným PC, vybaven mnoha senzory, umí samočinně jezdit
 • Crawler - řízen bezdrátově operátorem, poskytuje řadu informací o svém stavu
 • Hexapod - šestinový kráčející řízený bezdrátově z např. mobilního telefonu
 • Delta-robot - 2D kreslící mechanismus s delta uchycením pisátka - funguje jako kopírka nakreslených obrázků na PC
 • Rotační displej - zajímavý efekt zobrazení obrazu v prostoru pomocí rotujícího ramene s řadou LED.

Pořadatel

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Simulace a pozorování zákrytů

Ve stánku Hvězdárny v Rokycanech se návštěvníci seznámí s pozorování různých typů zákrytů ve vesmíru. Může se jednat o zákryty hvězd Měsícem nebo třeba planetkou. Zatmění Slunce je také rovněž speciálním typem zákrytu. Zákryty těles lze i počítačově simulovat. Ve stánku bude také možné návštěvníkům změřit jejich reakční doby. To je důležité nejen pro pozorování zákrytů, ale může to být důležité např. i pro řidiče. Součástí expozice bude i výstava: Astronomie převážně nevážně. Ta pohlíží na astronomii z neobvyklého úhlu.

Pořadatel

Hvězdárna v Rokycanech

Místo

u Západočeského muzea v Plzni

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Studium bez překážek

Centrum poradenských a podpůrných služeb v Informačním a poradenském centru ZČU nabízí formou zážitkových aktivit možnost využití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro zrakově, sluchově a tělesně postižené, ukázky nových technologií a seznámení se s dovednostmi osob, které i přes svůj hendikep žijí aktivní a pestrý život.

Pořadatel

Informační a poradenské centrum ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Svět chemických reakcí

Demonstrace atraktivních chemických experimentů. Návštěvníci na vlastní oči uvidí průběh vybraných chemických reakcí, které jsou doprovázené výraznými barevnými změnami, světelnými a zvukovými efekty. Studenti chemie budou předvádět např. kouzlení s barvami, chemické hodiny, chemický teploměr, hořící pěna, barevné ohně apod.

Pořadatel

Katedra chemie, ZČU

Místo

Západočeská univerzita, Veleslavínova 42

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Z kapacitních důvodů je nutné se na tuto akci registrovat.

Světlu vstříc

Techmania Science Center zve návštěvníky, aby si prošli cestu světla od Slunce po jeho průmyslové využití. Každý si bude moci prohlédnout přímo Slunce pomocí speciálního dalekohledu, zjistí, jak vzniká duha nebo proč je obloha modrá, nakonec se seznámí s fungováním otického vlákna.

Pořadatel

Techmania Science Center o.p.s.

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Tepelné zrcadlo a unikátní materiály

Speciální tenké vrstvy nanesené na sklo umožňují, aby procházelo pouze viditelné spektrum světla, a zářivou složku odrazí. Exponát je postaven jako box, v kterém je umístěn zdroj záření. Na čelním panelu je klasické sklo a sklo opatřené tenkou odrazivou vrstvou. Při doteku dlaní na jednotlivá skla je cítit rozdílný tepelný efekt záření. Kromě tohoto exponátu budou návštěvníkům prezentovány speciální tenké vrstvy vykazující ultra-smáčivé či nesmáčivé vlastnosti, vysokou tvrdost či antibakteriální vlastnosti.

Pořadatel

Katedra fyziky, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Vyrobte si elektřinu vlastní silou

Změříme vám okamžitý maximální výkon a při druhé jízdě množství vyrobené energie za dobu 3 minut. Energii budete vyrábět na speciálně upraveném spinningovém kole s ideálním převodem, tj. téměř bezeztrátově. Použijete svoje největší svaly, např. čtyřhlavý sval stehenní. Elektřinu vyrábí moderní synchronní generátor s permanentními magnety a s vysokou účinností.

Pořadatel

Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Výzkumné laboratoře

Výzkumná laboratoř je místo na kterém dochází k pokrokům moderní vědy. Vyzkoušejte si u nás sestavit elektrický obvod, poznejte, jak funguje senzor vzdálenosti a jak můžete vytvořit rozšířenou realitu. Vejděte do světa vědy a zkoumejte úlohy, se kterými se denně setkáváte v běžném životě a uvidíte, co zjistíte.

Pořadatel

Dům digitálních dovedností

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Za technikou do Radovánku

SVČ RADOVÁNEK se představí veřejnosti na akci Dny vědy a techniky v zastoupení pracoviště Sady Pětatřicátníků.

Prezentovat se bude svými technickými kroužky. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet činnosti z oblasti robotiky a modelářství.

Všichni hraví nadšenci si budou moci také vyzkoušet stavebnici Merkur, Playstix a řadu deskových her.

Pořadatel

Radovánek

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Zajímavá chemie

Studenti chemie FPE ZČU představí zájemcům zajímavé oblasti z chemie a předvedou chemické experimenty. Některé z nich si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. Tentokrát se zaměříme na barevné změny v roztocích, redoxní a acidobazické reakce. Můžete se podívat např., jak fungují chemické hodiny, chemický teploměr, indikátor vlhkosti, tajné písmo a různobarevný inkoust.

Pořadatel

Katedra chemie, ZČU

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Zdravotnický maraton - aneb prevence nade vše

Do akce budou zapojeny všechny čtyři katedry Fakulty zdravotnických studií. Celá expozice se bude skládat z několika stanovišť - dle zaměření katedry. Katedra záchranářství a technických oborů bude prezentovat návštěvníkům použití automatizovaného externího defibrilátoru, proběhnou ukázky radiační ochrany ve zdravotnictví. Katedra fyzioterapie a ergoterapie představí možnosti diagnostiky plosky nohou. Katedra teoretických oborů nabídne možnost vyzkoušet si přesnost pipetování. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence bude zaměřena na preventivní chování naší populace - měření TK, P, BMI a budou probíhat ukázky technik kontaktního rodičovství.

Pořadatel

Místo

náměstí Republiky

Vhodné pro

všechny věkové kategorie

Datum

pátek 11.9. 9.00 - 17.00
sobota 12.9. 9.00-17.00

Jedná se o „uzavřené“ expozice, na které se musíte předem zaregistrovat.
To je expozice, která je přístupná široké veřejnosti, ale z kapacitních důvodů je třeba se na ni zaregistrovat.
Protože tyto expozice probíhají v laboratořích a učebnách, jejichž kapacita je omezená. Z organizačních důvodů je proto třeba regulovat počet účastníků.
Pouze trochu času, který zabere proces registrace (viz Jak se zaregistruji na „uzavřené“ expozice?). Registrace i vstup na veškeré akce v rámci Dnů vědy a techniky v Plzni jsou ZDARMA.
Registrovat se lze od spuštění registrací (1. září 2015). Nejpozději se však na expozici můžete přihlásit 3 hodiny před jejím začátkem.
V programu klikněte na expozici, která Vás zaujala. Vyberte si datum a čas, kdy chcete expozici navštívit, a na příslušné řádce klikněte na „registrujte se“. Vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko „Odeslat“. POZOR! Zadané údaje musí být pravdivé – na Vámi vyplněnou e-mailovou adresu Vám zašleme další instrukce.
Na tuto e-mailovou adresu přijde během několika minut mail s předmětem „[Dny Vědy] Dokončení registrace“. Pro dokončení registrace navštivte adresu uvedenou v e-mailu. Pokud registraci nedokončíte do 24 hodin, bude považována za neplatnou a ze systému se vymaže. Po dokončení registrace obdržíte e-mail s bližšími informacemi o vybrané expozici – především místo a čas setkání.
Tato situace by neměla nastat, než začnete panikařit, zkontrolujte, zda mail nedorazil do SPAMU. Pokud není ani tam, obraťte se na adresu dnyvedy@rek.zcu.cz, rádi Vám pomůžeme.
Veškeré údaje budou použity pouze pro účely registrace na Dny vědy a techniky v Plzni a nebudou poskytovány dalším osobám.
Budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Budou se tak moci přihlásit další zájemci. Nejjednodušší cesta je buď použít odkaz pro zrušení registrace, který Vám přišel v instrukcích pro dokončení registrace, nebo se přihlásit na stránkách (viz Jak se můžu přihlást na stránky?) a ve Vašich akcích příslušnou „registraci zrušit“.
Znamená to, že jste se buď přihlásil(a) (viz Jak se můžu přihlást na stránky?), nebo jste právě dokončili registraci na některou z expozic. To, že jste přihlášeni, Vám umožňuje registrovat se na další akce, aniž byste musel(a) znovu zadávat všechny údaje. V záložce „Moje akce“ navíc máte přehled o všech Vašich registrovaných akcích.
V první řadě musíte být zaregistrován(a) na některou z „uzavřených“ expozic. Přihlásit se pak můžete buď odkazem, který přišel v e-mailu, nebo za použití e-mailu a pinu (který jste obdržel(a)) na stránce http://dnyvedy.zcu.cz/2015/login.php
Přejděte na stránku http://dnyvedy.zcu.cz/2015/login.php a postupujte dle instrukcí.
Je velmi pravděpodobné, že jste se, možná omylem, z expozice odhlásil(a) buď kliknutím na „zrušit registraci“, nebo navštívením adresy pro zrušení registrace, která vám přišla v prvním e-mailu. Nejjednodušší řešení problému je znovu se zaregistrovat na požadovanou akci.