Živá archeologie

V antropologickém a archeologickém stánku se seznámíte s činností jednotlivých pracovišť a s nejzajímavějšími výsledky jejich vědecké práce. Poznáte blíže jednotlivé archeologické nálezy od pravěku po 20. století a moderní postupy při jejich zpracování - například geografické informační systémy, 3D modely artefaktů a lidských kosterních pozůstatků, repliky artefaktů vyrobené experimentálními postupy atd. Prostřednictvím řady naučně zábavných aktivit se seznámíte s tím, jak archeologové a biologičtí antropologové pracují.

Pořadatel

Katedra archeologie a Katedra antropologie Fakulty filozofické ZČU

Vhodné pro

všechny věkové kategorie