difuzní magnetická rezonance mozku
zobrazení tenzorů difuze
DNY VĚDY
A TECHNIKY
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY
V PLZNI
13/6/2019
9—18 HODIN
KLATOVY
20-21/9/2019
9—17 HODIN
PLZEŇ
PŘIJĎTE SI
VYZKOUŠET,
ŽE VĚDA
JE ZÁBAVA!

DVT