DVT 2019

Minulost na dosah: Experiment v archeologii.

Přijďte si k nám vyzkoušet technologie našich předků. Zvládneme to ještě? Jak pomáhají experimentálně vyrobené repliky archeologických nálezů a moderní vizuální technologie poznávat minulý lidský svět? V našem stánku se dále seznámíte s nejzajímavějšími výsledky vědecké práce a prestižními evropskými projekty katedry archeologie a antropologie Fakulty filozofické ZČU. Expozici pro vás připravila ve spolupráci s projekty ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko (Cíl EÚS 2014-2020) a Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví (NAKI II)

Pořadatel

Fakulta filozofická

Vhodné pro

všechny věkové kategorie