DVT 2019

Pyramida zdraví – cesta k lepšímu životu

Fakulta zdravotnických studií živým a hravým způsobem představí aktivity svých kateder. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence nabídne zájemcům měření krevního tlaku, tělesného tuku, výpočtu BMI a vážení – v souvislosti s tím bude veřejnost upozorněna na problematiku hypertenze (vysokého tlaku), jejích rizikových faktorů a případných následků. Problematiku zhoubných nádorů kůže pak představí další model, zde bude možnost dozvědět se něco o prevenci těchto nádorů. Velmi atraktivní a vyhledávané je testování správné hygieny rukou pomocí speciálního přístroje. Prezentace katedry nezapomene ani na ukázky vývoje miminka během těhotenství a upozorní na faktory, které mohou miminko během těhotenství poškodit. Součástí bude i předvedení správné metody „šátkování“, tedy nošení miminka v šátku. Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví využije modelu kostry člověka s možností ukázání a popsání kostí v těle. Zájemci si budou moci zkusit ochranné pomůcky, které používají radiologové, na anatomickém modelu prsů si vyzkoušejí nácvik samovyšetření prsů a čeká na ně také měření tělesného tuku na přístroji health monitor. Nejmenší si přijdou na své při testu vědomostí v rámci tzv. pyramidy výživy. Zdravotničtí záchranáři ukáží návštěvníkům význam kardiopulmonální resuscitace, záklonu hlavy a použití automatizovaného externího defibrilátoru. Samozřejmostí bude také praktický nácvik na modelech. Také zdravotní laboranti představí náplň své práce, od odběru biologického materiálu až po jeho transport a následné zpracování. K dispozici zde bude mikroskop se vzorky. Katedra rehabilitačních oborů pak představí pomocí modelů lidského těla, jak se svaly, kosti a klouby zapojují při různých pohybech a aktivitách, a zaměří se na důležitost pohybu pro lidský organismus.

Pořadatel

Fakulta zdravotnických studií

Vhodné pro

všechny věkové kategorie