DNY VĚDY
A TECHNIKY
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY
V PLZNI
11-12/9/2020
9—17 HODIN
PLZEŇ
NÁMĚSTÍ
REPUBLIKY

PROSTOR PŘED
ZÁPADOČESKÝM
MUZEEM

VSTUP ZDARMA
PŘIJĎTE SI
VYZKOUŠET,
ŽE VĚDA
JE ZÁBAVA!

DVT