Exkurze ZEVO Plzeň

Ve spolupráci se společností Plzeňská teplárenská, partnerem Dnů vědy a techniky 2020, vás v sobotu 12. září 2020 zveme na exkurzi do spalovny ZEVO Plzeň v Chotíkově. Dozvíte se zde spoustu zajímavých a užitečných informací o ekologickém nakládání s odpady. Zjistíte, co všechno se děje s odpadem od jeho sběru přes třídění až po energetické využití.

V případě zájmu o exkurzi je nutné rezervovat si termín pomocí rezervačního systému na webových stránkách ZEVO Plzeň.