Představíme vám aktivity, jejichž cílem je zlepšit kvalitu a efektivitu neurorehabilitačních postupů, a to jak v akutní fázi onemocnění mozku, tak ve fázi dlouhodobé domácí rehabilitace. Jejich cílem je také usnadnit návrat lidí, kteří se např. potýkají s následky mozkové příhody, k běžnému životu a zajistit podporu jejich rodinám. K tomu se využívají cílené neurorehabilitační metody a postupy a aktuální znalosti z informačních technologií (rozhraní člověk-počítač, webové technologie, metody strojového učení).