V expozici katedry geomatiky se setkáte s různými podobami dat vztažených k zemskému povrhu na různých místech a v různých časech. Poznáte digitálního multimediálního průvodce projektu Peregrinus Silva Bohemica, obsahujícího zajímavé informace o vybraných barokních poutních zastaveních mezi Českem a Bavorskem a uvidíte ukázky virtuálních i tištěných 3D modelů barokních památek. Geoprostorová data vztahující se k budoucnosti bude reprezentovat webová aplikace Traffic Modeler, která umožňuje zobrazovat a simulovat dopravní situace v budoucnu na základě zvolených dopravních omezení.