Centrum robotiky je moderní volnočasové centrum. Cílem našich aktiv je podpořit zájem dětí o polytechnické a přírodovědné vzdělání. Nabízíme kroužky pro děti, příměstské tábory, dny pro veřejnost se zaměřením na robotiku, techniku, přírodní vědy, elektroniku, programování a další. Stejně tak pořádáme vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky.