Robotiku můžeme vnímat jako výraz odvěké lidské touhy po oživení hmoty. Humanoidi a inteligentní systémy nám však také mohou pomoci lépe pochopit naši vlastní podstatu. Filozofie pro umělou inteligenci je interdisciplinárně pojatý program, který propojuje základní filozofický výzkum s praktickými poznatky a výsledky inženýrských oborů – kybernetiky a informatiky, jež jsou na ZČU již tradiční. Vedle provázaných znalostí současných teorií a metod filozofie jazyka a mysli, filozofie vědy a techniky, logiky, epistemologie a etiky budou mít absolventi programu i vhled do základů programování, strojového učení a neuroinformatiky.