Expozice katedry filozofie ukazuje filozofické tázání jako základ vědeckého poznání i technologického vývoje. Filozofii představíme jako inspirativní zkoumání povahy skutečnosti a hranic myšlení, které napříč věky a jazyky propojuje antické kosmologie s teorií superstrun či aristotelskou logiku s umělou inteligencí. Expozice nabízí ukázky myšlenkových experimentů a paradoxů, které mají filozofové v oblibě jako své pracovní postupy. Vedle klasických Zenónových aporií tematizujících nekonečno a zdánlivost pohybu budou demonstrovány i aktuální problémy vědy a techniky: počítačová simulace skutečnosti na „mozku v kádi“ a technologické vylepšování člověka na „iluzi gumové ruky”.