Jak se chová racionální investor? Jak správně vnímat investiční riziko? Jak moc myslet na budoucnost? Odpovědi nejen na tyto otázky můžete najít na stánku Fakulty ekonomické.