Simulátor padákového kluzáku simuluje reálný let ve volném prostoru. Ve výcvikových střediscích bude sloužit k tréninku nových i aktivních pilotů a ke snížení rizika jejich zranění. Simulátor umožní vyzkoušet let nad krajinou promítanou do VR brýlí, řidičkami ovládat směr letu a vyzkoušet hladké přistání. V rámci hry je možné dále prolétávat určenými místy, přistávat na značku, trénovat let v termice nebo reagovat na nestandardní letové situace.