Elektronika integrovaná do textilu nebo elektronika vyrobená přímo z textilu? To už není jen daleká budoucnost. Smart textilie najdou využití ve zdravotnictví, sportu nebo ochranných oblecích, např. pro hasiče. Inteligentní hasičský oblek disponuje senzory pro měření teploty, aktivním osvětlením či tzv. záchrannou brzdou, emergency páskem, kterým hasič může dát veliteli či svým kolegům snadno na vědomí, že se ocitl v nouzové situaci a potřebuje naléhavě pomoci. Inteligentní hasičská rukavice dovede měřit teplotu vzdálených objektů a pomoci tak vyhledávat horká místa. Senzory shozené dronem v místě výbuchu, požáru nebo jiné krizové události mohou hasičům okamžitě poskytnout informace o šíření toxických nebo výbušných látek, popř. i radioaktivity.