Změny vlastností prvků, přeměna látek, hra barev – to všechno můžeme pozorovat při chemických reakcích. Je to svět plný úžasných proměn. Přijďte se podívat na atraktivní chemické experimenty. Z kapacitních důvodů je nutné se na expozici zaregistrovat.