Přijďte si vyzkoušet, co nabízí expozice Techmania Science Center.
– Show s tekutým dusíkem: Uvidíte množství pokusů s tekutým dusíkem, probereme vlastnosti plynů, obsah naší atmosféry a další inženýrsky zajímavé aplikace dusíku, např. v průmyslu či lékařství. 
– Segway: Vyzkoušíte si jízdu na populárním městském vozítku, které se díky systému gyroskopů ovládá pomocí náklonu těla.
– Dalekohledy z našeho planetária: Můžete se těšit na pozorování Slunce a chromosféry.
– Simulátor zemětřesení z expozice Inženýr: Exponát je koncipován coby problémová úloha. Musíte proto ukázat opravdovou inženýrskou invenci, abyste ji dokázali vyřešit.
– Sady zapeklitých hlavolamů z expozice MáToHáček: Otestujte své logické a kombinační myšlení, koncentraci, paměť, pozornost a v neposlední řadě také fantazii a kreativitu.
– Zábavné workshopy a exponáty pro ty nejmenší: Co takhle vyrobit si vlastní placku nebo uzavřít se do obří mýdlové bubliny?
– Hra “Co je na zemi a mimo ni”: Planeta Země není jediným místem, ze kterého máme fotografie. Uhodnete, která z fotografií byla pořízena na Zemi a která ve vesmíru?
– Spacebox: Otestujte tíhu na různých planetách naší sluneční soustavy. Osm nádob představujících osm planet, z nichž každá má jinou hmotnost, stejně jako je tomu u planet. Najděte mezi nimi naši planetu Zemi?