Jak předejít úrazům či zraněním? Jak zmenšit jejich následky? Tato expozice názorně ukáže, jak výpočtové modely přispívají k prevenci poranění a odhadu rizika v různých oblastech – od dopravy přes sport až po zdravotnictví.