Využití velkého množství miniaturních a navzájem spolupracujících robotů je snem výzkumníků a inženýrů již řadu let. Tento sen donedávna dominoval především ve vědecko-fantastické literatuře, ale inspirací nám může být například kolektivní spolupráce termitů či mravenců. Představíme vám techniku bezkontaktního ovládání miniaturních robotů, které díky své velikosti nemohou nést zdroj energie nebo elektronický řídící systém, a proto k jejich ovládání využíváme vnější magnetické pole. To nám umožňuje ovládat jak tuhé roboty o velikosti jen několika málo milimetrů, tak měkké, přírodou inspirované mikro-roboty. Jejich aplikace má potenciál radikálně změnit techniky v řadě oborů. V budoucnosti je tak bude možné využít při manipulaci s živými organismy, transportu léčiva in vivo a minimálně invazivní chirurgii, ale také při výrobních procesech nebo separaci odpadu a nečistot.