Nalezené věci byly již vráceny svým majitelům :-).

Zodpovědná osoba:

Ing. Barbora Jamnická

marketingová specialistka

Odbor komunikace a vnějších vztahů

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8

301 00 Plzeň

Tel.: 377 631 074

E-mail: jamnicka@rek.zcu.cz