Kontakt

Dotazy, náměty, pochvaly

Pořadatel a partneři akce

Na inovaci expozic a exponátů přispěl projekt PVBV - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007.
Copyright 2014 ©, Západočeská univerzita v Plzni