Zachraň (naši) základnu na Antarktidě!

Univerzitní základna na Antarktidě delší dobu nekomunikuje. Jste členové expedice, která má zjistit, co se stalo, a obnovit spojení. Když dorazíte na základnu, zjistíte, že je opuštěná. V řídicí místnosti naleznete ležící tělo a počítač, který čeká na spuštění komunikačního kanálu. Po kliknutí na tlačítko dojde ke spojení s centrálou v Evropě, ale bohužel funguje pouze jednosměrně - a jak se záhy ukáže, také jednorázově...

Pořadatel

Oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU

Vhodné pro

děti