Již z názvu katedry historických věd Fakulty filozofické vyplývá, že je historie vědou, nicméně řada humanitních oborů se neustále setkává s názory, že jejich vědecké metody nejsou dostatečné. Podobný zápas svádí také historie, která má ovšem výhodu tisíciletého výzkumu a množství výsledků, které dokazují, že se jedná o jednu z nejstarších vědeckých disciplín vůbec. Přijďte se o tom přesvědčit a popovídat si se členy katedry a studenty, kteří vám rádi naše vědecké pracoviště komplexně představí.